• Adres firmowy:
    ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz

Conress Sp. z o.o. Sp. K

NIP 827 231 05 23

REGON 365064997

KRS 0000630585

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Zakładowy 202.000,00

Adres:

UWAGA! nowy adres siedziby:
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 141 (P.O.W. 141), 98-200 Sieradz

Telefon/Fax:
43 822 55 31 / 43 822 55 32

Księgowość:
ksiegowosc@conress.pl

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.


*pola obowiązkowe

Lokalizacja